Zakres ITO

ZAKRES PEŁNEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

 •     Administracja serwerami (Windows, Linux, Unix) w centach danych i w siedzibie klienta
 •     Administracja środowiskami virtualnymi (vmware, hyper-V)
 •     Administracja bazami danych (SQL, mySQL)
 •     Administracja serwerami poczty (Exchange, Linux, Lotus)
 •     Administracja serwerami WWW, aplikacji, zdalny dostęp
 •     Pomoc techniczna dla użytkownika na miejscu u klienta
 •     Pomoc techniczna dla użytkownika przez telefon
 •     Pomoc techniczna dla użytkownika zdalna
 •     Instalacja, konfiguracja stacji roboczej użytkownika (komputer, notebook, tablet, smartfon)
 •     Instalacja i konfiguracja nowych stacji roboczych i aplikacji
 •     Pomoc techniczna i obsługa drukowania sieciowego i lokalnego
 •     Pomoc techniczna dotycząca drukarek
 •     Materiały eksploatacyjne do drukarek
 •     Doradztwo przy zakupie sprzętu komputerowego dla użytkownika oraz serwerowego
 •     Doradztwo przy zakupie oprogramowania
 •     Zaopatrzenie klienta w sprzęt i oprogramowanie, pełna lista producentów i dostawców rozwiązań informatycznych.
 •     Dostawa sprzętu do klienta
 •     Dostawa oprogramowania do klienta
 •     Dostawa materiałów ekspatacyjnych
 •     Obsługa i monitorowanie systemu backup
 •     Obsługa i monitorowanie systemu antywirusowego
 •     Obsługa i monitorowanie systemów Microsoft (Windows Serwer, Exchange Serwer, SQL Server i inne)
 •     Obsługa i monitorowanie systemów Linux (systemy pocztowe, FireWall, router, Proxy, WWW i inne)
 •     Obsługa i monitorowanie systemów UPS
 •     Obsługa i monitorowanie łącz do Internetu
 •     Obsługa i monitoring routerów i firewall CISCO
 •     Obsługa i monitorowanie systemów WiFi
 •     Obsługa i monitorowanie urządzeń LAN
 •     Obsługa i monitorowanie VoIP
 •     Obsługa infrastruktury kablowej
 •     Raportowanie z prac serwisowych i zdarzeń
 •     Dostęp do systemu raportowania ITSM przez WWW
 •     Koncepcja rozwiązań - modernizacja
 •     Koncepcja rozwiązań - nowych
 •     Współpraca z dostawcami Internetu
 •     Zgłaszanie awarii Internetu, współpraca przy usuwaniu awarii
 •     Współpraca z serwisami zewnętrznymi, dostarczanie i odbiór sprzętu
 •     Honorowanie gwarancji firm zewnętrznych
 •     Pośrednictwo w kontaktach z producentami oprogramowania przy problemach instalacyjnych i komunikacyjnych
 •     Pośrednictwo w kontaktach z producentami oprogramowania przy problemach merytorycznych i komunikacyjnych
 •     raz to co szczególnie interesuje klienta...