Elektroniczny wniosek urlopowy

Aplikacja „Wniosek Urlopowy” przeznaczona jest do elektronicznej realizacji procesu wnioskowania i akceptacji urlopu oraz do planowania urlopów na bieżący rok.

System umożliwia wypełnienie wniosku przez pracownika i wysłanie go do akceptacji szefa. Jednocześnie aplikacja po każdej aktywności wysyła powiadomienia do osób, które są zaangażowane w proces, dzięki temu szef na bieżąco widzi wnioski wysłane przez jego podwładnych, a pracownik może śledzić status wniosku wysłanego do akceptacji.

Każdy pracownik ma dostęp do automatycznie aktualizowanej informacji o wymiarze swoich urlopów. Pracownicy, którzy posiadają podwładnych, widzą dodatkowo wymiar urlopów każdego podwładnego. Dane mogą być zintegrowane z systemem HR(opcja), w zakresie wysyłania wniosków jak również pobierania informacji o limitach urlopów. Informacje o zależnościach służbowych pomiędzy pracownikami Spółki (podwładny – przełożony) są oparte na strukturze organizacyjnej pobieranej z profilu SharepPoint lub mogą być pobierane on-line z zewnętrznego systemu (opcja z integracją), dzięki czemu bieżące zmiany odzwierciedlone są w aplikacji „Wniosek Urlopowy” w czasie rzeczywistym.

Każda osoba pełniąca funkcję szefa może upoważnić dowolnego pracownika, który będzie go zastępował. Osoba upoważniona będzie mogła i wprowadzać akceptować wnioski pracowników podczas nieobecności bezpośredniego szefa pracownika wnioskującego o urlop.

Wyznaczeni pracownicy HR mają pełen wgląd do wniosków i planów wszystkich osób z organizacji. Pracownicy działu HR maja wgląd do wszystkich wniosków oraz anulować wybrane wnioski. Dzięki systemowi raportowania pracownicy HR oraz szefowie działów mogą sprawdzić stan urlopów poszczególnych osób lub całego działu oraz porównać wykorzystany urlop z planem urlopowym.