WLAN


WLAN to bezprzewodowa sieć lokalna (skrót WLAN, od ang. Wireless Local Area Network) - sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów.

WLAN to usługa profesjonalna, skalowalna, niewymagająca dodatkowych komputerów i serwerów. Usługa wykorzystuje punkty dostępowe Wi-Fi (Access Points) zainstalowane w miejscu dostępu do internetu wskazanym przez użytkowników.

Konfiguracja wszystkich parametrów usługi i dostęp do logów i statystyk odbywa się poprzez panel administracyjny z dowolnego miejsca w internecie.

Sieć bezprzewodowa Netii może być konfigurowana w różnego rodzaju topologiach sieciowych z wykorzystanie częstotliwości 2,4 GHz lub 5,6 GHz. Poprzez centralny system zarządzania możliwa jest zmiana konfiguracji punktów dostępowych i zasięgu sieci, zarówno przy prostych, jak i złożonych infrastrukturach.