Rozwiązania Cloud dla firm

Firmy w dzisiejszej rzeczywistości ekonomicznej szukając oszczędności coraz częściej szukają gotowych, kompletnych, bezpiecznych usług dostępnych w każdym czasie i w każdym czasie i w każdym miejscu. Skalowalnych do bieżących potrzeb operacyjnych i możliwości ekonomicznych, rozliczanych w modelu płać tylko za to z czego korzystasz.

Poszukiwane rozwiązania można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  1. Nowa usługa, nowe rozwiązanie informatyczne nie stosowane wcześniej w firmie
  2. Migracja usług już użytkowanych przez firmę do chmury z różnych przyczyn najczęściej z powodu konieczności dokonania sporych wydatków inwestycyjnych na dalsze utrzymywanie systemu lub zatrudnianie wykwalifikowanych , drogich służb IT.