Różnice pomiędzy ITO a pracownikiem etatowym

Każdy manager wcześniej czy później zastanawia się czy opłaca się rozpocząć współpracę z firmą ITO. Ile trzeba zainwestować i czy są dodatkowe korzyści. Poniższa tabela przedstawia zalety i wady rozwiązań ITO w zestawieniu z pracownikiem etatowym.

LP Porównywana cecha Pracownik etatowy Serwis oparty na ITO
1. Wybór sposobu działania Proces rekrutacyjny pracownika. Proces wyboru firmy.
2. Testowanie rozwiązania Czas próbny deklarowany czas wpisany w umowie o pracę (jeden miesiąc, trzy miesiące). Czas próbny, można ocenić więcej niż jednego pracownika bez konieczności czekania zadeklarowanego czasu (miesiąca, trzech).
3. Wymiar czasu pracy Najczęściej 1, 1 , 1 etatu. Dowolna ilość godzin w miesiącu. Potrzeba więcej czasu to firma pracuje więcej, jeśli trzeba zmniejszyć ilość godzin to zmniejszamy.
4. Wynagrodzenie Stałe wynikające z podpisanej umowy+ godziny nadliczbowe. Faktura wystawiana raz w miesiącu na ustaloną ilość godzin w ryczałcie lub na ustalone opłaty za zadania, lub ustalenia bieżące.
5. Urlop Pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w roku. Na rzecz klienta pracuje opiekun firmy, który ma swojego zastępcę, nie ma znaczenia, że opiekun jest na urlopie , Państwa firma musi otrzymać pomoc informatyczną na określonych w umowie warunkach.
6. Zwolnienie lekarskie, choroba Pracownik idzie na zwolnienie, nie ma obowiązku organizacji zastępstwa. Państwa firma musi być obsługiwana na warunkach zawartych w umowie, obowiązki przejmuje zastępca opiekuna.
7. Nieobecność w czasie szkoleń Pracownik idzie na szkolenie, nie ma obowiązku Organizacji zastępstwa. Państwa firma musi być obsługiwana na warunkach zawartych w umowie, obowiązki przejmuje zastępca opiekuna.
8. Kompetencje, szkolenia, wszechstronna wiedza Jeden pracownik , który albo ciągle się uczy i eksperymentuje, albo korzysta z usług wsparcia firm trzecich, albo czeka aż problem „sam się rozwiąże” . Zespól 30 informatyków z różnych dziedzin pracujący na rzecz klienta w ramach podpisanej umowy „nie ma problemów nie do rozwiązania”.
9. Ścieżka kariery zawodowej informatyka Nie ma możliwości zapewnić rozwoju dla takiej osoby. Firma informatyczna na bieżąco musi uzupełniać wiedzę i być nowoczesna. Jednocześnie, aby liczyć się na rynku musi posiadać certyfikowanych inżynierów.
10. Ocena wiedzy pracownika Brak takiej możliwości. Bieżąca ocena poprzez wyspecjalizowany system motywacyjny, oraz okresowe egzaminy robione przez takie firmy jak Microsoft, Symantec, Cisco, HP.
11. System sprawozdawczy W zasadzie pracownik nie ma dokładnego rozliczania pracy, a po jakimś czasie to taki magik, że wszyscy boją się zapytać co robi. Posiadamy system sprawozdawczy gdzie są ewidencjonowane wszystkie zdarzenia, ich status data zgłoszenia, data zamknięcia czas trwania usługi.
12. Relacje z użytkownikami/ Zarządem Po jakimś czasie albo zbyt przyjacielskie albo zamknięcie się w pokoju informatyka. Zapewnienie raportowania i kontakty na szczeblu Kierowników lub zarządów.
13. Rotacja pracowników Nikt nie zabroni odejść pracownikowi z pracy. Nikt nie zabroni odejść pracownikowi z pracy, można go jednak łatwo zastąpić i bez przerwowo obsługiwać Państwa firmę.
14. Zwalnianie pracownika Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia to najczęściej jeden miesiąc + . Zgodnie z ustaleniami w umowie, ale zawsze najpierw można wymienić opiekuna firmy na innego. Co umożliwi zachowanie ciągłości obsługi bez kłopotliwego procesu przekazywania obsługi.
15. Odpowiedzialność Zgodnie z kodeksem pracy do wartości trzech wynagrodzeń. Posiadamy ubezpieczenie na różne możliwe zdarzenia na kwoty 1 miliona i 2 milionów PLN.
16. Ekonomia Indywidualna ocena naszego kontrahenta. Indywidualna ocena naszego kontrahenta.
17. Czas reakcji na awarie Tak szybko jak pracodawca potrafi wyegzekwować . Tak szybko jak zapiszemy w umowie, narzędzia pracy zdalnej.
18. Środki transportu Zgodnie z zasobami firmy, często trzeba „dać pracownikowi ryczałt samochodowy”. Wykorzystujemy własne pojazdy w przypadku konieczności wyjazdów do serwisów, innych oddziałów.
19. Pełna oferta i dostawy towarów Musi o każda potrzebną rzecz zwracać się do różnych dostawców. Szybko dostarczamy ofertę na sprawdzone rozwiązania w tym na tonery, drukarki, komputery, serwery itp.
20. Wyposażenie pracownika w telefon komórkowy Istnieje konieczność wyposażenia informatyka w telefon komórkowy i pilnowanie jego rozliczeń. Firma informatyczna sama radzi sobie z telefonami komórkowymi i klient nie bierze w tym procesie udziału.
21. Wyposażenie informatyka w odpowiedni sprzęt IT Informatyk zazwyczaj wymaga od pracodawcy dość drogiego sprzętu na wyposażenie wraz z bardzo drogim oprogramowaniem. Firma IT wyposaża pracownika w niezbędne urządzenia takie jak notebook o odpowiedniej jakości i z odpowiednim oprogramowaniem.