Prywatna chmura (Private cloud):

to usługi cloudowe wdrożone na zasobach przydzielonych wyłącznie do danej firmy.
Dzięki chmurze prywatnej zyskuje się korzyści wynikające z chmury publicznej – włączając w to samoobsługę, skalowalność i elastyczność – przy zachowaniu dodatkowej kontroli i personalizacji za sprawą dedykowanych zasobów. Niezależnie, czy tworzysz własne centrum danych, czy wykorzystujesz hosting w zewnętrznej serwerowni, prywatna chmura zapewni skalowalność i elastyczność niezbędną do zmiany sposobu dostarczania usług biznesowym użytkownikom