Pogłębiona analiza redukcji kosztów

Pogłębiona analiza redukcji kosztów wynikająca z zastosowania w firmie outsourcingu informatyki

 
Outsourcing IT jest dziś bardzo modnym sposobem na redukcje kosztów w bardzo wielu firmach. Mimo obiegowej opinii, że proces oddania informatyki w fachowe ręce , opłaca się ciągle pozostaje wiele osób , które nie znajdują wystarczająco dużo argumentów aby podjąć tę strategiczną decyzję dla swojej firmy.
 

Poniżej skupimy się jedynie na analizie redukcji kosztów wynikających z faktu przejęcia informatyki przez firmę outsourcingową:

Budżetowanie
Przewidywalność kosztów
Stałe koszty miesięczne, roczne
Możliwość zakontraktowania stałej ceny na czas trwania kontraktu np. 3 lata
Płatności
Możliwość wynegocjowania długiego okresu płatności
Lepszy przepływ pieniądza
Kredyt u dostawcy usług – 14 – 30 dni czego nie ma u pracownika
W przypadku problemu z płynnością finansową możliwość negocjacji terminu zapłaty
Opłaty tylko za wykorzystany produktywnie czas
Opłaty rozliczane godzinowo w oparciu o protokoły podpisane przez klienta z wykonanych prac.
Opłaty generowane wtedy gdy jest praca dla informatyka, możemy decydować kiedy realizujemy większe zadania i kiedy stać nas na opłatę
Nie płacimy stałej pensji pracownikowi gdy nie ma zadań
Możliwość rozliczania projektowego bez konieczności liczenia wykorzystanego czasu.
Redukcja kosztów zatrudnienia, kosztów osobowych
Koszt rekrutacji specjalisty, problem z oceną fachowości
Koszt wprowadzenia pracownika, szczególnie istotny przy rotacji pracowników
Koszt stanowiska pracy
Komputer np. notebook – 1800 do 3500 PLN netto
Oprogramowanie – może sięgnąć do 10 000 PLN netto
Miejsce w pokoju, biurka, krzesła i inne wyposażenia – do 5 000 PLN netto
Koszt absencji chorobowych,
Średnio 10 dni choroby w roku , brak w tym czasie obsługi lub koszt zastępstwa ok 2000 PLN
Koszt urlopów
26 dni w roku co stanowi koszt równoważny "13 pensji dla pracownika"
Dodatkowe dni wolne – średnio 5-10 dni w roku
Urlop dla ojców po urodzeniu dziecka
Opieka nad dzieckiem
Urlopy okolicznościowe
Honorowi krwiodawcy
Obowiązkowe badania lekarskie
Obowiązkowe szkolenia BHP.
Koszt nadgodzin:
Bardzo dużo prac konfiguracyjnych zwłaszcza na serwerach trzeba wykonać po godzinach pracy lub w weekendy
Koszt świadczeń socjalnych
Koszty szkoleń i rozwoju:
Informatyka jest szczególnie nowoczesną dziedziną i bez szkoleń pracownikowi pozostaje jedynie eksperymentowanie , uwstecznianie rozwiązań, zmiana pracy
Koszt ścieżki kariery zawodowej
Wraz z upływem lat pracy trzeba zapewnić pracownikowi rozwój zawodowy
Wraz z upływem lat pracy pensja informatyka rośnie choć czasem system nie ma nowych funkcjonalności
Redukcja kosztów pozapłacowych:
Ograniczenie przywilejów pracowniczych:
Samochody służbowe
Paliwo
Ryczałty na paliwo
Dodatkowa opieka medyczna
Premie świąteczne
Imprezy integracyjne
Podróże służbowe, delegacje
Koszty obsługi księgowej
Zwiększenie ilości pracowników na liście płac, większe opłaty licencyjne na oprogramowanie
Większe opłaty do biur rachunkowych
Większe opłaty za przelewy bankowe
Struktura organizacyjna
Uproszczenie struktury organizacyjnej
Zmniejszenie ilości etatów pracowniczych
Zmniejszenie ilości etatów/ kontraktów kierowniczych
Ubezpieczenie
Dostawca usług będzie ubezpieczony od prowadzenia działalności co pokryje straty firmy w przypadku popełnienia błędu przez pracownika, składka ubezpieczenia na 3 miliony złotych to ok 1000 PLN miesięcznie
Uwolnienie środków obrotowych firmy
Poprawa przepływów finansowych
Możliwość dodatkowych przychodów z wykorzystania zwolnionych pomieszczeń
Poprawa jakości organizacji
Dostawca szkoli swoich pracowników, daje fachowców o najwyższych kwalifikacjach w wymiarze godzin potrzebnych naszej firmie
Dostawca sam inwestuje w najnowsze technologie
W cenie godziny zawiera się "Know-How"
Zatrudniony pracownik i tak często korzysta z firm zewnętrznych bo wszystkiego nie potrafi zrobić sam.
Redukcja ryzyka prowadzonej działalności
Ryzyko płacenia grzywien, mandatów i odsetek za nieprawidłowe czy nieterminowe obliczanie i regulowanie zobowiązań publicznoprawnych takich jak ZUS czy podatki
 

Inwestycje:

Budowa systemów informatycznych przy pomocy firmy ITO umożliwia ewidencjonowanie wydatków w inwestycje czego nie można zrobić z kosztami pracowników na etacie
Inwestycje zwiększają wartość przedsiębiorstwa dzięki usługom IT, które do tej pory były kosztem
 

Outsourcing pomaga w :

W minimalizacji ilości etatów
Zamianie kosztów osobowych na koszty usług obcych
W zmianie kosztów stałych na koszty zmienne
Poprawie płynności finansowej
Poprawieniu wyniku finansowego firmy
Uwolnieniu energii firmy w kierunku głównej działalności firmy