MS Intune

czytaj więcej:

http://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windowsintune/buy.aspx