Kolokacja serwerów

Nie zawsze najlepszym miejscem do utrzymywania własnych danych i usług jest własny dom czy siedziba firmy. Ich umieszczenie w centralnym punkcie sieci z gwarantowanym zasilaniem, połączeniem z zasobami Internetu, właściwym chłodzeniem i opieką administracyjną zawsze będzie niosła ze sobą zarówno zwiększenie ich stabilności, jak i obniżenie kosztów utrzymania.

Jakie korzyści niesie ze sobą kolokacja własnych serwerów w centrum kolokacyjnym DataCenter365.pl ?

 • stały nadzór (monitoring) Państwa urządzeń redundantny
 • dostęp do zasobów sieciowych,
 • właściwe warunki temperaturowe,
 • gwarantowane zasilanie,
 • konsultacje administratorów,
 • elastyczne zwiększanie pasma, krótsze trasy (niższe "pingi"),
 • zabezpieczenie przed kradzieżą i dostępem osób niepowołanych.

DataCenter365.pl proponuje kolokację serwerów odpowiadającą potrzebom Klienta niezależnie od:

 • typu urządzenia - akceptujemy zarówno urządzenia wolnostojące jak i rackowe,
 • wielkości urządzenia - od 1U do 40U i od obudowy typu desktop do BigTower,
 • potrzebnej mocy do zasilenia urządzenia (od nominalnej 250W do 30KW i więcej),
 • ilości zasilaczy w urządzeniu, napięcia zasilania (400V,230V, 48VDC).