Kolibro Intranet Pack

Nazwa modułu Opis
Książka kontaktów firmowych Moduł pozwalający na wyszukiwanie pracowników oraz edycję danych bezpośrednio w Active Directory (wraz z zarzadzaniem poziomem dostępu do edycji wybranych pół i obszarów) 
Baza kontaktów zewnętrznych Moduł pozwalający na tworzenie i wyszukiwanie informacji kontaktowych dla kontaktów poza firmowych
Baza dokumentów Moduł pozwalający na tworzenie, kategoryzowanie i zarządzanie dokumentami firmowymi
Baza umów Moduł pozwalający na tworzenie, kategoryzowanie i zarządzanie umowami firmowymi
Sekretariat Moduł pozwalający na tworzenie, kategoryzowanie i zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą
Galeria firmowa Moduł pozwalający na tworzenie i kategoryzowanie zdjęć
Aktualności firmowe Moduł pozwalający na tworzenie i publikowanie aktualności firmowych
Headliner Moduł pozwalający na publikowanie aktualności w postaci animacji (rotujących zdjęć)
Promo news   Moduł pozwalający na publikowanie aktualności w postaci paska wiadomości
Imieniny / urodziny Moduł pozwalający na publikowanie informacji o urodzinach i imieninach oraz umożliwiający składanie życzeń
Prezentacje pracowników Moduł pozwalający na publikację informacji o nowych i ciekawych osobach w organizacji
Nieobecności Moduł pozwalający na publikowanie informacji o nieobecności pracowników
Ogłoszenia pracowników Moduł pozwalający publikowanie przez pracowników ogłoszeń
Rezerwacja sal Moduł umożliwiający tworzenie i zarządzanie rezerwacjami sal
Sondy Moduł pozwalający na tworzenie sond
Księga wypożyczeni Moduł pozwalający na prowadzenie rejestru wypożyczeń książek
Księga wizyt Moduł pozwalający na prowadzenie rejestru zewnętrznych osób odwiedzających firmę oraz rejestru wizyt tych osób
Bank pomysłów Moduł pozwalający na tworzenie i zarządzanie pomysłami pracowników organizacji
Kalendarz Moduł umożliwiający prezentowanie w formie małego kalendarza informacji o wydarzeniach firmowych