Jak powinniśmy backupować:


    Backup do nośników wymiennych (CD/DVD/USB)
  • Skuteczne dla małych organizacji i małych wolumenów danych. Dane dalej pozostają w lokacji!
    Backup do streamera
  • Bardzo niewygodny, czasochłonny. Wymaga interwencji administratora nawet jeżeli chcesz odzyskać pojedynczy plik w trybie pilnym.
    Backup do lokalnego serwera
  • Zdecydowana poprawa. Automatyczne tworzenia backupu przyrostowego w sposób wydajny i bezpieczny . Ale to wciąż backup składowany lokalnie!
    Backup do zewnętrznych serwerów (backup online)
  • Najbezpieczniejsza forma tworzenia kopii zapasowych – pełna automatyzacja, funkcje backupów przyrostowych i przede wszystkim składowanie danych poza lokalizacją.