ISDN DUO (2B+D)

ISDN Duo to jedna z podstawowych usług sprzedawanych przez Netię. Dzięki podłączeniu w lokalu Klienta linii ISDN uzyskuje on dostęp do podstawowych usług telekomunikacyjnych w technologii cyfrowej, która oznacza dużo lepszą jakość niż linia analogowa. Wynika to głównie z technologii i różnic pomiędzy POTS a ISDN.

W usłudze ISDN Duo Klient może mieć w ramach jednej opłaty miesięcznej do ośmiu numerów telefonów (1 główny + 7 dodatkowych). Numery dodatkowe określane są mianem numerów MSN (usługa Wielokrotnego Numeru Abonenta w ISDN Duo). Wykonując połączenia z tych numerów Klient ponosi normalne opłaty zgodne z cennikiem taryfy, według której jest rozliczany, ale nie płaci za nie dodatkowych opłat abonamentowych.