IntegralNet to usługa przeznaczona dla firm jedno i wieloodziałowych oczekujących rozwiązań

  • pozwalających na planowanie i kontrolowanie comiesięcznych wydatków telekomunika-cyjnych
  • pozwalających na łatwe, zcentralizowane zarządzanie swoją siecią usług głosowych
  • wspierających samodzielne kreowanie usług dla dynamicznie zmieniających się potrzeb firmy
  • konwergentnych, takich jak: call center, messaging (powiadamianie za pomocą poczty głosowej, e-mail itp.), CTI (ang. Computer Telephony Integration – integracja komputera z telefonem)
  • umożliwiających korzystanie z jednego numeru telefonicznego w pracy, domu czy w podróży służbowej
  • realizujących łączność w dowolnej lokalizacji poprzez wspólny plan numeracyjny ułatwiających kreowania grup biznesowych między oddziałami, firmami
  • zapewniających realizację łączności bez posiadania własnej infrastruktury teleinformatycznej (np. dla firm wynajmujących pomieszczenia)