Help desk

Obok świadczenia pomocy zdalnej , wychodzimy naprzeciw potrzebą naszych Klientów i udzielamy pomocy Helpdesk dla użytkowników w czasie wizyt u Klienta. Kontakt osobisty czasem pozwala lepiej zrozumieć potrzeby użytkownika , a pomoc nie ogranicza się jedynie do usunięcia przeszkody ale często skutkuje dodatkowym przeszkoleniem pracowników. Takie postępowanie pomaga ograniczyć ilość problemów w skali całego przedsiębiorstwa, użytkownicy są lepiej wyedukowani i lepiej rozumiani przez IT.