Frame Relay

Usługa FrameRelay to usługa transmisji danych, realizowana przez zestawienie stałych, dedykowanych kanałów logicznych pomiędzy dwoma lub więcej lokalizacjami Klienta o określonej przepustowości gwarantowanej (CIR) z możliwością chwilowego jej zwiększenia o przepustowość dodatkową (EIR) w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na pamo.

Usługa Frame Relay oparta jest o technologię pakietowej transmisji danych. Jej realizacja polega na zapewnieniu Klientowi, w wybranych przez niego lokalizacjach, stałych łączy dostępowych do sieci FR/ATM. Z kolei sieć FR/ATM składa się z nowoczesnych przełączników FR/ATM, połączonych fizycznymi łączami. Pomiędzy lokalizacjami Klienta zestawiane są stałe, logiczne kanały (PVC). Wszelkie dane Klienta są przesyłane przez te kanały w postaci pakietów.