Dzierżawa przestrzeni dyskowych backuponline

W DATACENTER365.pl istnieje możliwość wykonania backapu dowolnych umieszczonych w naszym datacenter systemów i aplikacji. Potrafimy zabezpieczyć dowolne dane za pomocą narzędzi do tego najlepiej dobranych pod względem technicznym i ekonomicznym.

Standardowo Klient może wykonywać kopie lub magazynować dane na powierzchni dyskowej o dowolnej pojemności.