Dzierżawa oprogramowania

Systemy darmowe:

na użytkowanych w naszym centrum serwerach możemy dla Państwa uruchomić i administrować serwery : RedHat; Centos; Debian; Fedora; FreeBSD; VMWare; Slackware; Ubuntu; Solaris

Dzierżawa oprogramowania Microsoft:

wraz z wydzierżawionymi usługami lub serwerami możemy zaoferować Państwu wszystkie systemy (Windows Server, Exchange Server, SQL Server, Sharepoint Server) i inne produkty firmy Microsoft (MS Office). Opłata za te produkty jest opłatą miesięczną i jest ona proporcjonalna do ilości wykorzystywanych w danym miesiącu licencji.

SaaS:

dzierżawa aplikacji i innych systemów informatycznych w modelu SaaS