Chmura publiczna (Public Cloud)

to udostępnione zasoby IT za pośrednictwem Internetu i pobieranie opłat za stopień ich wykorzystania. Klient nie ponosi nakładów inwestycyjnych z góry i nie musi obawiać się niedoszacowania ani przeszacowania swoich potrzeb. Jednocześnie specjalizacja usługodawcy oraz efekt skali powoduje, że usługi takie są wyższej jakości, a koszty dla klienta niższe, niż gdyby sam utrzymywał środowisko IT. Public cloud to rodzaj usługi, w której infrastruktura jest własnością pojedynczej organizacji, która sprzedaje usługi cloud skierowane do ogółu społeczeństwa lub konkretnych firm. Klient określa jakie parametry go interesują i płaci dokładnie za to, co zamówił (np.: daną moc obliczeniową + pewną ilość pamięci masowej o zadanej wydajności). Jeżeli jego potrzeby rosną to "na żądanie" może zwiększyć zasoby w dzierżawionym przez siebie środowisku (np.: wykupić więcej mocy lub szybszy i większy storage) i te dodatkowa usługa zostanie dodana w locie i bez potrzeby zatrzymywania pracujących aplikacji i maszyn wirtualnych.

W założeniach, firmy nie będą musiały utrzymywać własnej, często skomplikowanej i kosztownej infrastruktury oraz personelu do jej obsługi, a jednocześnie będą mogły podnieść elastyczność i dostępność systemów informatycznych. Zamiast osobno nabywać sprzęt i oprogramowanie, zakupią w formie usługi gotowe aplikacje (w modelu SaaS), dostosowując wydatki na IT do aktualnej sytuacji biznesowej. W efekcie będą w stanie dynamicznie zwiększać moc środowiska informatycznego i wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zwiększać zakres używanych zasobów lub redukować w czasach słabszej koniunktury. Zasoby IT stają się w tym modelu dostępne dla użytkowników niezależnie od miejsca dostępu i od urządzenia, z którego w danym momencie korzystają. Duże przedsiębiorstwa realizować mogą chmury obliczeniowe w postaci tzw. Chmury Prywatnej. Dział IT udostępnia w niej infrastrukturę i aplikacje w formie usług wewnątrz korporacji.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_cloud