Centrum zapasowe


Gdy zabezpieczane dane są strategiczne, firma musi dysponować zawsze aktualną ich kopią. W tej sytuacji warto zastanowić się nad zabezpieczeniem danych w tzw. Centrum zapasowym (w tej nomenklaturze centrum podstawowym jest miejsce, gdzie przetwarzane i przechowywane są dane oryginalne).

Dobrze zaprojektowane centrum zapasowe powinno charakteryzować się przede wszystkim redundantną i szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną, dzięki której będzie można szybko przesyłać dane na duże odległości. Nie bez znaczenia są również tradycyjne profesjonalne zabezpieczenia, które zresztą powinny znaleźć się w każdej poważnej serwerowni (odpowiedni system zasilania awaryjnego, instalacja przeciwpożarowa, ochrona budynku itd.).

Nie ma potrzeby budowania centrum zapasowego we własnym zakresie. Jedyną zaletą takiego rozwiązania jest pełne poczucie odpowiedzialności za własne dane. Wadami zaś są koszty, zarówno budowy takiego centrum, jak i jego utrzymania (eksploatacji czy późniejszej rozbudowy).

Na rynku obecne są firmy, które świadczą usługi przechowywania i przetwarzania danych we własnej, odpowiednio zabezpieczonej siedzibie i na profesjonalnym sprzęcie. Powierzając dane profesjonalistom, można oszczędzić pieniądze nie tylko na braku kosztów eksploatacji. Niekonieczne będzie też zatrudnianie dodatkowego, wysoko wykwalifikowanego personelu. Cały proces powierzania danych firmie zewnętrznej będzie na pewno trwać o wiele krócej niż budowa centrum zapasowego we własnym zakresie.

Wybór lokalizacji centrum zapasowego zależy od sposobu zabezpieczania danych. Gdy dane mają być zabezpieczane w replikacji synchronicznej (mirroring), odległość między centrum podstawowym i centrum zapasowym nie powinna przekraczać 10 km. Gdy odległość ta zostanie znacznie zwiększona, konieczne będzie zastosowanie replikacji asynchronicznej, w której dane są zabezpieczane z pewnym opóźnieniem.

http://itpedia.pl/index.php/Centrum_zapasowe