Biznes VPN

BiznesVPN jest usługą pozwalającą połączyć odległe lokalizacje Klienta w jedną wirtualną sieć prywatną (VPN). Usługa umożliwia budowę kompleksowego rozwiązania wirtualnej sieci prywatnej w oparciu o sieć IP MPLS obejmujące zarówno biura skupiające od kilkunastu / kilkudziesięciu pracowników jak i najmniejsze jednostki reprezentowane często przez kilku pracowników.