Badania i szkolenia BHP

System ma za zadanie monitorowanie terminów wykonania badania lekarskiego lub konieczności odbycia szkolenia BHP, jak również przypominania o zbliżających się terminach poprzez wysyłkę e-maili systemowych do określonych osób.
Każdy pracownik ma wgląd do obowiązujących go terminów swoich badań i szkoleń.

Szef działu ma wgląd do obowiązujących terminów wykonania badań lekarskich i szkoleń BHP podległych mu pracowników.
System umożliwia również wydruk skierowania na badanie lekarskie dla konkretnego pracownika, wydruk zawiera dane indywidulane pracownika.
Pracownicy działu HR mają wgląd do obowiązujących terminów badań lekarskich i szkoleń BHP dla wszystkich pracowników organizacji z możliwością wydruku skierowania na badanie lekarskie dla każdego pracownika.

Główne funkcje:

  • Informowanie pracowników o terminach
  • Pilnowanie terminów badań i szkoleń
  • Gotowy formularz wydruku skierowania na badanie
  • Informowanie pracowników HR o przekroczeniach terminów przez pracowników

Elementy których nie uwzględniono w wycenie:

  • Integracja z systemem kadrowym w zakresie pobierania istniejących informacji o szkoleniach BHP oraz badaniach
  • Integracja z istniejącą strukturą organizacyjną