Backup pośredni:

  • Jeżeli w poszczególnych lokalizacjach wymagany jest serwer backupów, StoreGrid może zostać wdrożony lokalnie. Wtedy maszyny klienckie backupują do swoich lokalnych klastrów serwerów kopii zapasowych. Dane są następnie bezpiecznie kopiowane do serwera replikacji StoreGrid, osadzonego w NAS, SAN, prywatnej lub publicznej chmurze obliczeniowej.