Audyt legalności oprogramowania

  1. Określenie ilości i rodzajów użytkowanego oprogramowania poprzez scanowanie każdego komputera, serwera.
  2. Analiza dokumentów zakupu, posiadanego przez klienta archiwum licencji. 
  3. Raport z posiadanych i użytkowanych licencji wersus dokumenty zakupowe.
  4. Wnioski i zalecenie.

Czas trwania od 2 tygodni do 1 miesiąca.