Administracja serwerami

Zakres administracji serwerami:

 1. System operacyjny dowolny ( Windows, Linux, Unix)
 2. ilość serwerów dowolna,
 3. pomoc techniczna w zależności od podpisanego kontraktu 5/7 ; 24/7/365,
 4. odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii,
 5. wsparcie administracyjne w przypadku awarii sprzętowych i poważnych awarii programowych wymagających interwencji lokalnej,
 6. przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta,
 7. dostęp do danych z systemu monitorowania,
 8. stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych,
 9. nadzór oraz diagnostyka sprzętu i oprogramowania,
 10. bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo,
 11. administracja zasobami sieciowymi,
 12. archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta,
 13. dzierżawa dedykowanego urządzenia o funkcjonalności router, switch, firewall, koncentrator VPN (4 x port 1 Gb/s).