Łącze dzierżawione

Usługa dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych jest usługą telekomunikacyjną, która dostarcza zdefiniowane charakterystyki transmisyjne pomiędzy punktami zakończeń sieci i nie zawiera funkcji komutacyjnych kontrolowanych przez użytkownika (tzn. komutacji na żądanie). Jest to usługa zapewnienia ciągłego połączenia, o stałych parametrach, pomiędzy urządzeniami umieszczonymi w dwóch oddalonych od siebie miejscach. Połączenie to jest zestawione na stałe i użytkownik nie ma na nie wpływu - tzn. może jedynie z niego korzystać bądź nie.